escola primària

f
Educació

Escola on hom imparteix l’ensenyament primari.