Escola Superior de Música de Catalunya

ESMUC (sigla)

Centre de formació musical de grau superior.

És l’únic centre d’iniciativa pública a Catalunya facultat per a impartir el grau superior de música, equivalent a una llicenciatura universitària. Inicià les seves activitats el curs 2001-02 amb 117 alumnes, en una seu provisional, fins que el 2004 ocupà les instal·lacions definitives al complex de l’Auditori de Barcelona. Ofereix titulacions en deu àmbits: jazz i músiques modernes, música antiga, música clàssica i contemporània, música tradicional, teoria i composició, direcció, musicologia, pedagogia, sonologia i promoció i gestió. El violinista Gerard Claret, que s’encarregà de posar en marxa el projecte, en fou el primer director. El 2005 assumí el càrrec el director d’orquestra Salvador Mas, i el 2008, el fagotista Josep Borràs.