Escoltes i Guies de Mallorca

Associació escolta laica fundada a Mallorca el 1979.

L’entitat nasqué arran d’una escissió, l’any 1975, del Moviment Escolta i Guia de Mallorca, inserida dins l’escoltisme catòlic, per discrepàncies en aspectes com el tractament de la religió, la coeducació i la democràcia interna del col·lectiu. Entre el 1977 i el 1978 aquest col·lectiu fundà l’associació Escoltes de Mallorca, que no registrà els seus estatuts fins el 1979, amb Josep Quevedo i Garcia com a president. Els anys vuitanta era formada pels grups Gabriel Alomar i Villalonga, Nuredduna i Club d’Esplai de Son Gotleu. El 1995 l’entitat entrà a la Federación Española de Guidismo, que forma part del buró europeu i mundial de guies. Això causà que Escoltes de Mallorca canviés el nom per passar a ser Escoltes i Guies de Mallorca. L’entitat s’inspira en el mètode de Baden Powell però els seus principis no inclouen l’ensenyament de cap religió concreta, i s’emmarca dins el moviment d’escoltisme laic. S'autodefineix com una institució pedagògica que té per finalitat la formació dels joves en una mentalitat de ciutadans conscients i responsables segons l’esperit escolta.