escombra

agraner, escoba (es), broom (en)
f

Diferents models d’escombres

Estri consistent en un feix de branquillons flexibles, de palmes, de brins de material plàstic, etc., lligat, generalment, al cap d’un bastó, una canya, etc., que serveix per a netejar el sòl de brosses, neu, pols, etc.