escorça

f
Anatomia animal

Capa externa dels òrgans.