escorredora

f

Colador gran que serveix per a posar-hi a escórrer alguna cosa.