escórrer

tr

Fer rajar o degotar el líquid que resta (en un recipient), que mulla o xopa (alguna cosa).