escorxador

m
Zootècnia

Façana de l'antic escorxador d'Alginet

© Vicenç Salvador Torres Guerola

Lloc destinat a matar i escorxar el bestiar.

El concepte tradicional d’escorxador lligat a les carnisseries ha evolucionat cap a instal·lacions centralitzades, on hom té molta cura dels problemes d’higiene i de l’aprofitament màxim de tots els productes. Aquests propòsits s’assoleixen gràcies a la racionalització i la mecanització i als circuits independents que segueixen la carn i els residus. A causa de l’alterabilitat d’aquests productes alimentaris, els escorxadors moderns disposen d’instal·lacions complementàries per al tractament in situ dels residus, de quadres per a guardar-hi el bestiar que ha d’ésser sacrificat i, evidentment, d’instal·lacions frigorífiques d’emmagatzematge dels productes finals.