escota

escota (es), sheet (en)
f
Transports

Cap lligat als punys baixos de les veles, o al de popa en les llatines, que serveix per a caçar les veles.