escriptura

f

Conjunt de signes que formen un sistema d’escriure.