escriptura maia

f
Escriptura i paleografia

Escriptura desenvolupada pels maies.

El sistema jeroglífic i ideogràfic maia és tan complex, que encara no ha pogut ésser totalment desxifrat: dels 400 signes de què consta, hom només coneix el significat de la meitat, que correspon als signes dels nombres i del calendari i als noms d’alguns déus. Pel que fa a la numeració, els maies establiren un sistema vigesimal i posicional; és a dir: si en el sistema de numeració aràbic hom canvia de columna cada deu nombres, en el sistema de numeració maia hom ho fa cada vint (en lloc de passar de 10 a 100, a 1 000, etc, hom passa de 20 a 400, a 8 000, etc); aquests nombres eren representats mitjançant punts i ratlles (· equivalia a 1; ···· a 4; — a 5; a 14; a 19), i el 20 era indicat per un punt a l’espai superior (.... era igual a 24). Per a escriure dates o xifres importants, moltes vegades, especialment a les esteles commemoratives, hom utilitzava signes jeroglífics, en lloc dels punts i ratlles.