escriure

escribir (es), to write (en)
tr

Representar (sons o expressions) per mitjà de signes convencionals dibuixats.