escrofulariàcies

f
pl
Botànica

Família de l’ordre de les personades constituïda per plantes quasi sempre herbàcies, amb flors hermafrodites, zigomorfes, de corol·la gamopètala, normalment quinquelobulada o bilabiada, i ovari súper bilocular, i amb fruits generalment capsulars, amb moltes llavors.

Consta de més de 2.500 espècies esteses per tot el món.

Escrofulariàcies més destacades

Antirrhinum asarina asarina
Antirrhinum majus conillets, boca de conill, boca de dragó, cans, gossos, vedells
Antirrhinum molle gatolins
Calceolaria sp calceolària
Celsia balearica trepó mascle
Digitalis sp digital
Digitalis lutea digital groga
Digitalis obscura manxiuleta
Digitalis ourourea digital purpúria, didalera
Digitalis purpurea, ssp dubia didals
Euphrasia sp eufràsia
Gratiola officinalis gracíola
Linaria sp linària
Linaria cymbalaria picardia
Linaria mino matacabrit
Linaria triphylla coloma
Melampyrum pratense xucladors, brancadella
Mimulus lutens mimulus
Odontites lutea fonollada groga
Odontites verna fonollada negra
Odontites viscosa herba poma
Paulownia tormentosa paulònia
Rhinanthus minor fonollada, esquellada
Rhinanthus mediterraneus herba esquellera, fusellada, matablat
Scrophularia sp escrofulària
Scrophularia aquatica escrofulària aquàtica, setge
Scrophularia canina escrofulària de ca, ruda de ca
Scrophularia nodosa escrofulària nodosa, setge
Scrophularia peregrina escrofulària peregrina, setge
Verbascum sp trepó, ploranera, santjoans, tripó
Verabscum blattaria blatària
Verbascum boerhavii porpes, blenera, candelera
Verbascum lychnitis candelera, blenera
Verbascum sinuatum múria, trepó bord
Verbascum thapsus blenera
Veronica sp verònica
Veronica beccabunga verònica becabunga, créixens de cavall
Veronica hederifolia morró negre