esdeveniment impossible

m
Física
Matemàtiques

Esdeveniment que correspon al conjunt buit.