Esdres

(?, ? — ?, ?)

Sacerdot i escriba jueu.

Promogué la reconstitució espiritual dels retornats de l’exili de Babilònia. Hom l’ha fet també funcionari persa encarregat dels afers jueus i gran coneixedor de la religió de Moisès. El seu zel per la llei mosaica féu que li fos atribuïda, incorrectament, la redacció de l’anomenat document sacerdotal del Pentateuc i àdhuc de tot el conjunt d’aquesta obra.