esfenoide

m
Anatomia animal

Os imparell, central i simètric, de forma irregular, com de ratapinyada.

Consta d’un cos cúbic, amb dues ales menors o superiors, dues ales majors o laterals i dues apòfisis inferiors. És situat a la part mitjana i inferior del crani, entre el frontal, l’etmoide i l’occipital.