esfenoide

m
Mineralogia i petrografia

Forma cristal·lina fonamental constituïda per un díedre en el qual les cares són simètriques amb relació a un eix binari de simetria bisector i normal a l’aresta.