esfera

esfera (es), sphere (en)
f
Matemàtiques

En un espai mètric de distància d, conjunt de punts x la distància dels quals a un cert punt fix p és igual a un nombre real positiu r.

El centre de l’esfera és p i el radi r, i es denota per S(p; r). A ℝn l’esfera de centre 0 i radi 1 es denota per Sn–1 i rep el nom d’esfera unitat.