esfingolípid

m
Bioquímica

Cadascun dels lípids que lliuren, per hidròlisi, una molècula d’esfingosina o bé d’un derivat seu, a més d’un àcid gras i un alcohol.

Pertanyen a aquest grup les esfingomielines (esfingomielina), que lliuren també, per hidròlisi, una molècula d’àcid fosfòric, i els glicolípids, anomenats cerebròsids o gangliòsids, els quals no contenen fosfat. Els esfingolípids es troben a les membranes cel·lulars dels animals i de les plantes, en els greixos de dipòsit i en els teixits nerviosos. Certes malalties congènites poden ésser caracteritzades bioquímicament per l’acumulació de determinats esfingolípids (esfingoliposi).