esfingosina

2-amino-4-octadesè-1,3 diol,, C1 8H3 7NO2
f
Bioquímica

Aminodialcohol insaturat, produït per la hidròlisi dels esfingolípids.

És biosintetitzada a partir de l’aminoàcid serina i de l’aldehid palmític. Per reacció amb els àcids grassos produeix les N-acil-esfingosines o ceramides, que es donen en petites quantitats en els éssers vius.