esfínter

esfínter (es), sphincter (en)
m
Anatomia

Múscul en forma d’anell que és al voltant de l’orifici d’entrada o de sortida de certes cavitats naturals i que, en contreure’s, el tanca.