esgarrifança

escalofrío (es), shiver (en)
f
Patologia humana

Estremiment involuntari, convulsiu i rítmic dels músculs, acompanyat per un petament de dents i una sensació intensa de fred.

Pot ésser produïda pel fred, per una curació, pel començament o augment de la febre, etc.