Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies

Església Mormona

Església cristiana restauracionista fundada per Joseph Smith el 6 d’abril del 1830 i que té la seu a Salt Lake City, Utah, als Estats Units d’Amèrica.

L’església fou organitzada a Nova York el 1830 a partir de les visions celestials del seu fundador, Joseph Smith, el qual assegurà haver rebut de Déu la missió de restaurar l’església original de Crist i de traduir un antic registre escrit en planxes d’or, el qual esdevingué The Book of Mormon. Another Testament of Jesuchrist (‘El Llibre de Mormó. Un altre testament de Jesucrist’). La doctrina dels mormons es basa en la Bíblia, el Llibre de Mormó i la revelació contínua de llurs profetes. Segons aquesta revelació, era permesa la poligàmia, que fou suprimida al 1890, d’acord amb la llei general de la Unió Americana. Actualment els mormons són més de 13 milions de membres a 176 països, encapçalats per un profeta i dotze apòstols. Dins el seu sistema missional, els joves serveixen dos anys cobrint les pròpies despeses com a missioners. A Provo (Utah) tenen una universitat pròpia, la Brigham Young University (BYU) que és el col·legi religiós més gran dels EUA. Als Països Catalans hi ha congregacions a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Girona, Lleida, Tarragona, València i Perpinyà, entre d’altres. El primer membre català de l’Església va ser Joan Ventura batejat a Canes al 1952. L’Església va ser reconeguda legalment a Espanya el 23 d’octubre del 1968 i inicià la seva activitat missional a Barcelona el 7 d’octubre del 1969.