Eskoriatza

Municipi de Guipúscoa, País Basc, situat a l’alta vall del Deba.

Hi ha agricultura (cereals, llegums) i ramaderia (boví, oví, porcí). La indústria és vinculada al sector del metall (parament de cuina, serralleria, fundició de materials no ferris). A la vila d’Eskoriatza, cap del municipi, destaquen disverses cases senyorials i esglésies. Dins el terme són destacables també les restes medievals del castell d’Aitzorrotz i el cementiri d’Apozaga.