esmeril

esmeril (es), emery (en)
m
Mineralogia i petrografia

Roca de color negre o gris constituïda per una barreja granular de corindó, amb magnetita o hematites i espinel·la.

És emprada, per la seva duresa, per a polir metalls, desllustrar el vidre, treballar les pedres precioses, etc.