esmerilament

raspament
m
Tecnologia

Operació d’envellutar la superfície d’un cuir o d’una pell fregant-la amb un abrasiu (teles d’esmeril, carborúndum, etc) sense eliminar completament la primera capa del cuir o de la pell;.

Hom l’aplica a fi de donar uniformitat a la superfície i corregir-ne els defectes.