esmolall

filo (es), edge (en)
m

Tall que hom fa a una fulla metàl·lica esmolant-la.