esoterisme

m
Religió
Filosofia

Doctrina o ensenyament adreçat a un cercle d’iniciats restringit.

L’esoterisme fou practicat dins les comunitats filosòfiques a Grècia, i hom el troba també en les religions primitives. N'és un exemple, en el cristianisme primitiu, la disciplina de l'arcà.