Espadella

Espadilla (es)

Municipi de l’Alt Millars, a la zona de llengua castellana del País Valencià, a la confluència del riu de Vilamalefa o d’Argeleta amb el Millars.

El terme és accidentat pels primers contraforts occidentals de la serra d’Espadà (penya de Saganta, 727 m alt.). La major part del territori, muntanyós, és improductiva. L’agricultura es limita a 205 ha de secà (garrofer, ja mig abandonat, vinya i olivera) i a unes parcel·les de regadiu (8 ha) vora el riu. La terra és treballada en règim de conreu directe. Té una petita central hidroelèctrica. Hi ha un fort corrent emigratori vers la Plana. El poble (71 h [2006]; 294 m alt.), que agrupa tota la població del municipi, és situat a la dreta del Millars. L’església és dedicada a la Circumcisió. Fou lloc de moriscs (85 focs el 1609) de la fillola de la Vall d’Uixó. Pertangué als ducs de Vilafermosa.