espai aeri

m
Transports

Part de l’atmosfera on té lloc el vol de les aeronaus.

Les possibilitats de vol són limitades en altura per la línia jurídica de Von Karman, que internacionalment hom accepta com a situació a 85 km d’altura sobre el nivell del mar. L’espai aeri d’un estat és delimitat per la línia de Von Karman i per la superfície cònica generada per una línia qaue, passant pel centre de la Terra, segueix els límits territorials d’aquell estat.