espai compacte

m
Matemàtiques

Espai topològic en el qual s’acompleix la propietat que, donat un recobriment obert qualsevol de l’espai, hi ha un sobrecobriment finit.

El teorema de Tikhonov afirma que el producte d’espais compactes és un espai compacte.