especiació al·lopàtrica

f
Ecologia

Conjunt d’adaptacions desenvolupades per dues poblacions al·lopàtriques isolades geogràficament que els impedeix de realitzar una fecundació creuada fins i tot si desapareixen les barreres naturals que les separaven.