espècie mineral

f
Mineralogia i petrografia

Unitat fonamental de la mineralogia sistemàtica.

El seu concepte ha variat amb el tems. El 1923, el comitè de la Mineralogical Society of America proposà de definir-la com “una substància natural i homogènia d’origen inorgànic que té propietats físiques característiques, la seva composició química és definida dins uns certs límits, i té normalment estructura cristal·lina”. Sembla però, convenient d’exigir sempre la condició que l’estructura sigui cristal·lina i considerar els pocs sòlids no cristal·lins com a excepcions.