espectroheliògraf

heliògraf
m
Astronomia

Espectrògraf d’alta resolució emprat per a estudiar i fotografiar (monocromàticament) l’espectre solar.

Generalment, consisteix en un espectròmetre d’escletxa que permet de seleccionar una longitud d’ona (o una banda estreta) de l’espectre solar i que en fa un enregistrament sobre un suport d’imatge (placa fotogràfica, càmera de TV, etc.).