esperma

líquid seminal, semen, semença, esperma (es), sperm (en)
f
Biologia

Líquid blanquinós molt viscós emès en el moment de l’ejaculació, compost dels espermatozoides en suspensió en el líquid seminal, el qual és constituït per les secrecions de les distintes glàndules de les vies genitals i principalment per les de les vesícules seminals i la pròstata.

En l’home l’examen de l’esperma té una gran importància per a mesurar la seva capacitat fecundant i les possibles causes d’esterilitat. Hom defineix una esperma normal per diferents paràmetres, com el volum ejaculat (entre 2 i 7 ml), el pH (de 7 a 8), el nombre d’espermatozoides (40 milions per ml), llur mobilitat (durant la primera hora almenys un 70% dels espermatozoides són mòbils, però al cap de 24 hores la mobilitat disminueix ràpidament fins al voltant d’un 10%), llur morfologia i el contingut en sacarosa i àcid cítric. Hom pot conservar l’esperma a -196°C, durant períodes d’anys, i per reescalfament hom pot emprar-la en la inseminació artificial. L’esperma humana resisteix bé la congelació, i molts embarassos han estat obtinguts gràcies a aquesta tècnica.