espill

m
Transports

Fusta plana de la popa del llagut on va aplicat el timó.