espineta

espineta (es), spinet (en)
f
Música

Instrument cordòfon, de la família de les cítares de post, amb teclat i mecanisme per a pinçar les cordes.

S'assembla al clavecí, però té la caixa més petita i és de forma poligonal. Té un sol registre de vuit peus i el teclat és de quatre octaves i mitja d’extensió. Habitualment no tenia potes i hom el col·locava damunt una taula. Amb el nom d’espineta hom designava, al s XVI, tota mena d’instruments de teclat i de cordes pinçades per becs de ploma de corb muntats sobre martinets, i a vegades era emprat com a sinònim de virginal.