espirall

m
Construcció i obres públiques

Petita obertura feta a la paret, al sostre, etc, d’un lloc tancat, per donar pas a l’aire, a la llum, etc.