espironolactona

γ-lactona de l’àcid 3-(3-oxo-7α-acetiltio-17β-hidroxi4-androsten-17 α-il) propiònic, C₂₄H₃₂O₄S
f
Química
Farmàcia

Diürètic amb estructura d’esteroide relacionada amb la de l’aldosterona, amb un anell lactònic de cinc membres a la posició C₁₇ del nucli.

Es presenta en forma de sòlid cristal·lí que es fon a 134-135°C. Actua com a antagonista competitiu de l’aldosterona provocant una disminució del bescanvi de sodi per potassi en el túbul renal. És un diürètic estalviador del potassi que hom administra sol o en combinació amb altres diürètics.