esplancnocrani

m
Anatomia animal

Part de l’esquelet del cap que serveix de suport a la part cefàlica del tub digestiu i, en els peixos, de l’aparell branquial (crani).