Espluga

Poble (915 m alt.) del municipi de la Foradada de Toscar (Aragó), situat a l’esquerra del barranc d’Espluga (afluent per l’esquerra del Rialbo).

Fins el 1966 pertangué al municipi de Merli. L’església parroquial és dedicada a santa Llogàdia. Depenia del monestir de Sant Victorià.