esporocarp

m
Botànica

En les hidropteridals, receptacle que conté esporangis.