esport

sport (en)

m

Conjunt de les competicions atlètiques i de les activitats connexes.