Esquilí

Nom d’un dels set turons on fou fundada la ciutat de Roma.

Hi han estat trobades restes d’un hipogeu amb pintures murals (s III aC) que enllacen la tradició pictòrica etrusca amb la romana; representen escenes de la primitiva història de Roma i són considerades com una mostra de l’escola de Fabi Píctor. Al s IV dC hi fou construïda la basílica de Santa Maria Major.