esquist

esquisto (es), schist (en)
m
Mineralogia i petrografia

Grup de roques metamòrfiques granelludes que presenta una esquistositat a causa de l’orientació dels minerals.

Els grans que formen la roca són prou grossos per a permetre la identificació macroscòpica dels minerals components. Segons llur composició mineralògica, els esquists són anomenats bituminosos, argilosos (com la llicorella), grafitosos i clorítics. Són els productes més importants del metamorfisme regional. Els esquists verds són característics de condicions de pressió mitjana i temperatura baixa, i els esquists blaus ho són d’alta pressió i temperatura de moderada a baixa. Donen nom a la fàcies dels esquists verds i a la fàcies dels esquists blaus, respectivament.