esquizoide

f
m

Individu de personalitat introvertida, insociable i donat a la fantasia, la vida emocional del qual resta més o menys dissociada del seu contingut ideacional per un desenvolupament psíquic anormal.

Hom el pot considerar un tipus intermedi entre l’esquizotímic i l’esquizofrènic.