Est

East Cape (en)

Cap de l’Illa del Nord, Nova Zelanda, que constitueix l’extrem més oriental de l’illa.