est

E (simb.), este (es), east (en)

m

Punt de l’horitzó sensible per on surt el Sol en els equinoccis.