estabeig

estabeigs (pl.)

m

Moviment agitat i combinat amb paraules pronunciades amb gran excitació.