estabilitzador

m
Transports

Cadascun dels conjunts de superfícies fixes o mòbils, situades generalment a la part posterior del buc d’una aeronau, que serveixen per al control de l’estabilitat i el comandament de l’aeronau.