establir

tr

Decretar, ordenar, per virtut d’autoritat o d’acord ferm.